IDIOMA


ÚLTIMES NOTÍCIES

Ajuntament Ulldecona

OBSERVATORI ECONÒMIC OCTUBRE

Amb les dades d’atur registrat i contractació laboral corresponents al mes d’octubre i les dades d’afiliació del tercer trimestre, podem tornar a actualitzar les taules i presentar l’informe amb evolucions i valors actuals d’Ulldecona i dels àmbits territorials de que formem part.

Durant aquest mes, s’ha produït un descens important d’atur

+ informació OBSERVATORI ECONÒMIC OCTUBRE

RESULTAT I CONVOCATÒRIA DE LES PROVES

RESULTAT I CONVOCATÒRIA DE LES PROVES

Per part del tribunal avaluador, del procediment selectiu per a la cobertura, mitjançant el sistema de concurs oposició lliure, de quatre places d’agents de la policia local de l’ajuntament d’ulldecona, en règim de personal funcionari interí, i per a la creació d’una borsa de reposició, s’han fet públics els resultats del primer i segon exercici,

+ informació RESULTAT I CONVOCATÒRIA DE LES PROVES

DIA INTERNACIONAL PER A L’ELIMINACIÓ DE LA VIOLÈNCIA ENVERS LES DONES

DIA INTERNACIONAL PER A L’ELIMINACIÓ DE LA VIOLÈNCIA ENVERS LES DONES

Com cada any, en arribar el 25 de novembre, l’Ajuntament d’Ulldecona es fa ressò de la situació en què es troben algunes de les persones més desfavorides de la nostra societat.

Volem fer públic el MANIFEST INSTITUCIONAL DEL DIA INTERNACIONAL PER A L’ELIMINACIÓ DE LA VIOLÈNCIA ENVERS LES DONES i així posar el

+ informació DIA INTERNACIONAL PER A L’ELIMINACIÓ DE LA VIOLÈNCIA ENVERS LES DONES