Responsable
Alcaldessa: Núria Ventura i Brusca

Arquitecte: Ferran Bonanza i Querol
Tècnic: José Carlos Querol Jovani

Telèfon i correu electrònic
977 57 30 34
stecnics@ulldecona.cat
Horari
Oficina: de dilluns a divendres, de 10.00 a 14.00 h
Arquitecte: dilluns i dijous, de 10.00 a 14.00 h (amb cita prèvia)

Normativa

Catàleg de Tràmits

Obres