Revisió pre ITV a Ulldecona

La companyia Mapfre, amb la col.laboració del Servei Català de Trànsit, està duent a terme la campanya «Cuidem el teu vehicle» destinada a realitzar revisions gratuïtes de vehicles per fomentar una actitud de seguretat entre els conductors i conductores. A

Revetlles amb precaució

Les revetlles amb ús de material pirotècnic són part de la nostra manera de viure l’inici d’estiu. Per poder gaudir-les amb seguretat, podeu consultar al següent enllaç, els consells de Protecció Civil: http://interior.gencat.cat/…/mes_consells_dauto…/revetlles/…

Calendari fiscal 2016 Ulldecona

Calendari fiscal 2016 Concepte Període 100 TAXES I PREUS PUBLICS AGRUPATS 29/01/2016 a 31/03/2016 600 IMPOST SOBRE VEHICLES TRACCIO MECANICA 31/03/2016 a 31/05/2016 733 OCUPACIO DOMINI PUBLIC 31/03/2016 a 31/05/2016 840 TAXA CONSERVACIO CEMENTIRI 31/03/2016 a 31/05/2016 500 IMPOST BÉNS

Es posa en marxa «Integrals Ulldecona», un programa de Garantia Juvenil que oferirà assessorament i formació a 20 joves per facilitar-los l’accés al mercat laboral i permetrà la contractació d’una persona amb estudis superiors

Des del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya s’impulsa una línia de subvencions, anomenada Programes Integrals – Garantia Juvenil, adreçada a les persones de menys de 30 anys que, per circumstàncies diverses, necessiten un procés de reflexió i d’orientació per redirigir

La Junta de Govern de l’Ajuntament d’Ulldecona aprova el plec de clàusules per a la contractació de les obres d’instal.lació d’un ascensor a la Biblioteca Municipal

La Junta de Govern de l’Ajuntament d’Ulldecona ha aprovat ja l’expedient de contractació i el plec de clàusules administratives particulars per la contractació, per procediment obert, de les obres d’instal.lació d’un ascensor i adequació d’una sortida d’emergència a la Biblioteca Municipal. L’actuació