Responsable
Regidora: Elvira Labernia Callarisa
Telèfon i correu electrònic
977 57 30 34
elabernia@ulldecona.cat
cultura@ulldecona.cat
Matèries que comprèn
Horari
Oficina: de dilluns a divendres, de 10.00 a 14.00 h