El padró està agrupat per mesos. En cada document podeu trobar:

-Piràmide d’edats de la població total.

-Piràmide d’edats de la població estrangera.

-Relació d’estrangers per nacionalitats.

ANY 2016

GENER FEBRER MARÇ ABRIL
MAIG JUNY JULIOL AGOST
SETEMBRE OCTUBRE NOVEMBRE DESEMBRE

ANY 2015

GENER FEBRER MARÇ ABRIL
MAIG JUNY JULIOL AGOST
SETEMBRE OCTUBRE NOVEMBRE DESEMBRE

ANY 2014

GENER FEBRER MARÇ ABRIL
MAIG JUNY JULIOL AGOST
SETEMBRE OCTUBRE NOVEMBRE DESEMBRE

ANY 2013

GENER FEBRER MARÇ ABRIL
MAIG JUNY JULIOL AGOST
SETEMBRE OCTUBRE NOVEMBRE DESEMBRE

ANY 2012

GENER FEBRER MARÇ ABRIL
MAIG JUNY JULIOL AGOST
SETEMBRE OCTUBRE NOVEMBRE DESEMBRE

ANY 2011

GENER FEBRER MARÇ ABRIL
MAIG JUNY JULIOL AGOST
SETEMBRE OCTUBRE NOVEMBRE DESEMBRE

ANY 2010

GENER FEBRER MARÇ ABRIL
MAIG JUNY JULIOL AGOST
SETEMBRE OCTUBRE NOVEMBRE DESEMBRE

ANY 2009

GENER FEBRER MARÇ ABRIL
MAIG JUNY JULIOL AGOST
SETEMBRE OCTUBRE NOVEMBRE DESEMBRE

ANY 2008

GENER FEBRER MARÇ ABRIL
MAIG JUNY JULIOL AGOST
SETEMBRE OCTUBRE NOVEMBRE DESEMBRE

ANY 2007

GENER FEBRER MARÇ ABRIL
MAIG JUNY JULIOL AGOST
SETEMBRE OCTUBRE NOVEMBRE DESEMBRE