Per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona de data 2 de desembre de 2016, de conformitat amb el dictamen de la comissió informativa del Servei d’Assistència al Ciutadà, la Diputació de Tarragona ha col·laborat amb l’Ajuntament d’Ulldecona en la següent actuació:

  • Línia: Activitats esportives extraordinàries

Ajut: 636,00€

 

AMB EL SUPORT DE:

LOGO DIPUTACIÓ

Subvencions atorgades per la Diputació de Tarragona