L’Ajuntament d’Ulldecona i el pilot de trial Adam Raga, han convocat de nou el concurs de dibuixos (de tipus caricatura i d’aspecte simpàtic) sobre la figura d’Adam Raga amb la seva moto TRS, amb la finalitat de fer adhesius i altres articles publicitaris. Els interessats es poden presentar tant de forma individual com col.lectiva i els dissenys han de ser preferentment en format digital a través de correu electrònic, tot i que també es poden presentar sobre paper en tamany A4. 

Els dissenys es podran lliurar personalment o enviar-se a ports pagats (i correctament empaquetats per evitar desperfectes), a l’Ajuntament d’Ulldecona, Major 49, 43550 Ulldecona o per correu electrònic a adam@adamraga.com . El termini de presentació és el dia 26 d´Agost de 2018 a les 14’00 hores. 

Els dibuixos premiats quedaran en propietat d’Adam Raga i en podrà fer l’ús que cregui convenient. Entre els concursants s’elegirà un primer premi de 400 euros i un obsequi, un segon de 100 euros i un obsequi, i un tercer de 50 euros i un obsequi. Els premis s’entregaran el dilluns 27 d´Agost a les 22’00 hores la Sala de Plens de l’Ajuntament d’Ulldecona pel mateix Adam Raga i el jurat estarà format per persones relacionades amb el món del trial i del disseny. Aquest, podrà declarar desert el premi si considera que els dissenys presentats no tenen suficient nivell de qualitat i el seu veredicte del jurat és inapel·lable. El fet de participar en el concurs suposa l’acceptació de les bases, del veredicte, i també de les decisions del propi jurat.  

16ena edició del concurs de l’adhesiu d’Adam Raga