7 places d’auxiliar de gerontologia

Dades de la convocatòria
Núm. convocatòria:
Nom de la plaça:
Sistema de selecció:
Classificació:
Torn:
Estat:
2023-0001302
7 places d’auxiliar de gerontologia
Concurs-oposició
Personal laboral
Lliure
Presentació instàncies
Publicacions oficials de l’anunci i les bases
Bases:
Annex I. Sol·licitud:
Pàgina web:
BOPT:
DOGC:
[PDF]
[PDF] [Autobaremació]
 21/11/2023
 21/11/2023
______________
Terminis i llistat d’admesos i exclosos
  • Termini de presentació de sol·licituds: 
  • Llistat provisional de persones admeses i excloses 
Procés selectiu
 
Resultats finals i altra documentació
 

 

Buy now