7 places d’auxiliar de gerontologia

Dades de la convocatòria
Núm. convocatòria:
Nom de la plaça:
Sistema de selecció:
Classificació:
Torn
2023-0001302
7 places d’auxiliar de gerontologia
Concurs-oposició
Personal laboral
Lliure
Publicacions oficials de l’anunci i les bases
Bases:
Annex I. Sol·licitud:
Pàgina web:
BOPT:
DOGC:
[PDF]
[PDF] [Autobaremació]
 21/11/2023
 21/11/2023
21/12/2023
Terminis i llistat d’admesos i exclosos
  • Termini de presentació de sol·licituds:  23/01/2024
  • Llistat provisional de persones admeses i excloses: [PDF]
  • Termini al·legacions llistat provisional: 19/04/2024
Procés selectiu
Prova Català:
Data: 22/04/2024 a les  10.00 hores
Lloc de la prova: Ajuntament d’Ulldecona, c/ Major, 49
Prova de coneixements teòrics i pràctics:
Data: 30/04/2024  a les 9.00 hores
Lloc: Residència Municipal Ulldecona (Avinguda Generalitat, 14)
Resultats finals i altra documentació
Prova de català
Fase concurs
Fase oposició
Resultats Totals

 

Buy now