Nom del tràmit Certificat d’aprofitament urbanístic
En què consisteix Petició d’informe de l’aprofitament urbanístic d’una finca concreta, és a dir, el seu règim urbanístic aplicable
Qui el pot demanar Qualsevol particular motivant la seva petició
Període de l’any en què es pot demanar Durant tot l’any
Què heu de fer Emplenar la sol·licitud, presentar-la al Registre General de l’Ajuntament, adjuntat la documentació requerida amb els models d’impresos associats
Què podeu fer telefònicament Per qualsevol aclariment podeu trucar al 977 57 30 34 i demanar per serveis tècnics
Preu / Taxa
Altres informacions S’ha de sol·licitar a la primera planta de l’Ajuntament, despatx número 10 (Registre General d’Entrada)
On es pot tramitar Serveis tècnics
Documentació necessària

EN EL CAS DE SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA PER PART D’UNA SOCIETAT

  • Fotocòpia del CIF de la societat
  • Poders de qui actua per compte de la societat sol·licitant de la llicència

Tràmit STU_05

Buy now