Nom Cognoms

  NIF

  E-mail

  Telefon

  Adjuntar currículum

  Observacions

  Autoritzo a l'Ajuntament d'Ulldecona a facilitar les meves dades personals que consten al Fitxer “Borsa de Treball” a aquelles empreses que puguin tenir una relació amb els interessos descrits a l'esmentat fitxer. Les dades de caràcter personal que ens ha proporcionat seran tractades i incorporades al Fitxer “Borsa de Treball”, responsabilitat de l'Ajuntament d'Ulldecona, amb la finalitat de disposar de les dades necessàries per a facilitar l'accés al treball de les persones inscrites. Conforme allò disposat als articles 15 i 16 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, li informem que pot exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a: C. Major, 49, 43550 Ulldecona (Tarragona).

  Buy now