16142639_1311539632252935_4405472275608780367_n

L’Ajuntament d’Ulldecona va celebrar ahir a la nit sessió extraordinària del ple municipal, amb 10 punts a l’ordre del dia, inclosos la donació de compte dels decrets i acords de govern i precs i preguntes. Dels 8 punts que requerien d’aprovació, 7 ho van ser per unanimitat: l’acta de la sessió anterior, les bases reguladores de les subvencions municipals per a la rehabilitació d’habitatges, els incentius per formació i perfeccionament del personal de l’Ajuntament, dos modificacions urbanístiques (una referent a la requalificació del sòl urbà a sistema viari i sistema d’equipament comunitari i una altra a la regulació del sòl no urbanitzable), el projecte camí fluvial del Riu Sénia i una moció de suport a les persones que pateixen celiaquia per tal que s’adoptin mesures per a millorar la seva qualitat de vida. Finalment, un manifest de suport a la pagesia impulsat per Unió de Pagesos va ser aprovat per 8 vots a favor dels grups Socialistes Ulldecona, PP i CUP i 5 abstencions  de MésU i CiU.

Aprovats tots els punts de l’ordre del dia del ple extraordinari 16-1-17