Les darreres setmanes l’Ajuntament d’Ulldecona i l’Associació de Defensa Forestal han dut a terme diverses obres de neteja, arranjament i millora de camins municipals per tal de prevenir incendis forestals i millorar l’accés en punts de risc del terme municipal. En concret, s’ha actuat al camí de la Serra Grossa, la Carbonera, de l’Astor, Sombrerer, Mas del Noi (i ramal), Cogula o Lligallo de Sant Jaume i Lligallo de les Pedreres. L’obra, executada per Excavacions Ulldecona, ha comptat amb un pressupost de 14.208,21 euros. 

En la mateixa actuació, subvencionada per Departament d’Agricultura, s’ha procedit a reparar una de les basses d’enmagatzament d’aigua que hi ha a la Serra de Godall per ser utilitzada pels Bombers en cas d’incendis forestals. El pressupost en aquest cas ascendeix a 4.779,50 € i ha estat executat per Jordi Gracieta, empresa també del municipi.

Arranjament de camins per prevenció d’incendis forestals a la Serra de Godall i Serra del Montsià