L’Ajuntament d’Ulldecona està duent a terme aquesta setmana l’avaluació dels danys causats pels aiguats del passat divendres, 19 d’octubre. En primer terme s’està fent un exhaustiu repàs de tots els camins municipals, molt malmesos, per posteriorment fer la quantificació econòmica dels danys i poder fer l’arranjament necessari.

De manera paral·lela i com a mesures urgents s’estan duent a terme els treballs de neteja i també de reposició de material per poder garantir el pas a les finques particulars. Pel que fa a les afectacions privades en finques i/o cultius, l’Ajuntament centralitzarà la recollida de dades per tal de trametre-la al Departament d’Agricultura i altres administracions. Tots els propietaris que hagin patit danys poden adreçar-se als Serveis Tècnics municipals (Ajuntament). Per poder fer la reclamació, cal omplir el següent formulari: https://ulldecona.cat/DeclaracioDanysPluja.pdf 

Avaluació dels danys dels aiguats del passat 19 d’octubre