Responsable
Regidor: Albert Palacios Bernad
Telèfon i correu electrònic
977 57 30 34
apalacios@ulldecona.cat
Matèries que comprèn
  • Serveis socials.
  • Immigració.
  • Tecnologies de la Informació i la Comunicació.
  • Esports.
Horario
Oficina: de lunes a viernes, de 10.00 a 14.00 h

 

Buy now