La Biblioteca Popular d’Ulldecona és un servei municipal públic i gratuït, en funcionament des de l’any 1930, que té com a missió facilitar l’accés a la informació i al coneixement a tothom, independentment de l’edat, el sexe, la procedència o el nivell social, amb la finalitat de cobrir les seves necessitats d’aprenentatge, formació, cultura i lleure; i esdevenir un espai de relació i sociabilitat, un centre d’accés a la informació i a la cultura local i comarcal, així com un centre de promoció de la lectura.

Forma part del Sistema de Lectura Pública de Catalunya, tal com estableix la Llei 4/1993, de 18 de març del Sistema Bibliotecari de Catalunya en l’article 23.