Fets denunciats
  L'annex III.C.2.b.i. de l'Ordre Ministerial 1030/2021, de 29 de setembre, per la que es configura el sistema de gestió del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, planteja la necessitat que les entitats decisores i executores en el marc del PRTR implementin mesures de prevenció i detecció de la corrupció, el frau i el conflicte d'interessos. D'entre aquestes mesures preventives destaca la necessitat de comptar amb canals de denúncia que registren l'entrada de les denúncies relatives a les actuacions emmarcades en el Mecanisme de Recuperació i Resiliència.

  Per tal de donar compliment a aquest requeriment, s'ha implementat aquesta bústia.

  Si voleu fer qualsevol aportació / denúncia relativa a la gestió dels Fons Next Generation EU feu servir aquest canal.

  Si preferiu no identificar-vos, no ompliu aquests camps i envieu directament.  CONSENTIMENT I DEURE D'INFORMAR ELS INTERESSATS/ADES SOBRE PROTECCIÓ DE DADES EN EL CAS QUE US IDENTIFIQUEU

  Informació bàsica sobre protecció de dades

  Responsable: Ajuntament d'Ulldecona.
  Finalitat: Tramitar procediments i actuacions administratives en base a l'aportació / denúncia presentada

  Legitimació: Compliment dels requisits del Reglament 2021/241, de 12 de febrer de 2021 pel que s'estableix el Mecanisme de Recuperació i Resiliència i de l'Ordre 1030/2021, de 29 de setembre, 1030/2021, de 29 de setembre, per la que es configura el sistema de gestió del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència

  Drets: Accés, limitació, rectificació, oposició, portabilitat i supressió. Es poden exercir formalitzant una sol·licitud davant l'OAC de l'Ajuntament d'Ulldecona , la qual haurà de dur, adjunta, una còpia del DNI. Aquesta sol·licitud s'hi pot presentar tant de manera presencial com per correu ordinari (Ajuntament d'Ulldecona, carrer major 49, 43550, Ulldecona) o bé fent el tràmit específic de la seu electrònica, Exercici dels drets d'accés, rectificació, supressió i oposició de les dades personals.

  Més informació sobre el tractament: Podeu consultar la Política de privacitat.

  Buy now