Casal jove 2020
Casal jove 2020
INFORMACIÓ
La Fundació Ulldecona i l’Ajuntament Ulldecona aquest estiu realitzarem el Casal d’Estiu : Casal Jove 2020 , per a joves a partir de 1er ESO ,des del dia 1 de juliol al 29 de Juliol de dilluns a divendres de 16.00h a 20.00h, a l’Institut Manuel Sales i Ferré.

El preu de l’activitat seran: 100€ tot el mes ,55€ mig mes (Amb un descompte de 5€ per cadascun dels germans/es inscrits/es).
Els jóvens realitzaran diverses activitats: Tallers, Esports, Cuina, Excursions amb bici o a peu, Jocs, Cine...

REUNIÓ INFORMATIVA: El dia 23 de juny a les 19.00h al Centre Obert Lúdik, hi haurà una reunió informativa pels tutors dels xiquets/es inscrits/es.

Els/les participants a les activitats han de complir aquests requisits per tal de realitzar la inscripció a l’activitat:
• Absència de malaltia i de simptomatologia compatible amb la COVID-19 (febre, tos, dificultat respiratòria, malestar, diarrea...) o amb qualsevol altre quadre infecciós (*1).
• No convivents o contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia compatible en els 14 dies anteriors.
• Calendari vacunal actualitzat (**2) (exceptuant vacunacions posposades pel període de confinament). Requisit per a la inscripció.
• En infants o adolescents amb patologies prèvies de base caldrà que siguin valorats pels serveis mèdics de manera individual la idoneïtat de participar en determinats tipus d’activitats, donat que són població de major risc enfront a la COVID-19.

(*1) Per a reincorporar-se de nou a l’activitat els infants han d’estar asimptomàtics durant 48 hores en el cas de simptomatologia no COVID-19 i 14 dies quan es tracti de simptomatologia compatible.
(**2) En el cas d’infants no vacunats o infants amb el calendari pendent d’actualització, caldrà garantir un interval mínim de 15 dies entre la vacunació i l’inici de l’activitat.

La inscripció a l’activitat serà a partir del 28 de maig fins el 10 de juny al Punt d’Informació Juvenil (Lúdik) de 9.00h a 13.00h i de 16.00h a 18.00h de dilluns a divendres. Recordeu hi han Places limitades!!!

Per qualsevol dubte o aclariment podeu trucar al 977573348 o al correu electrònic pijulldecona@ulldecona.cat

Buy now