La Diputació de Tarragona, dins del Programa de Modernització d’equipaments informàtics per a garantir l’Administració electrònica, convocatòria 2017, i per acord de la Junta de Govern de 22 de setembre de 2017, va concedir a l’Ajuntament d’Ulldecona 47.446,46, per millores a la xarxa d’abastament d’aigua.

Pressupost elegible de l’actuació: 49.943,65 euros

Import subvencionat: 47.446,46 euros

Amb la col.laboració de:

Logotip Diputació de Tarragona

Concessió de subvenció del programa de modernització d’equipaments informàtics per a garantir l’administració electrònica (PEXI) – convocatòria 2017