image002

1. L’Ajuntament d’Ulldecona, d’acord amb Adam Raga, convoca un concurs de dibuixos de tipus caricatura i d’aspecte simpàtic sobre la figura d’Adam Raga amb la seva moto TRS de trial, amb la finalitat de fer adhesius i altres articles publicitaris.

2. Podran participar en aquest concurs tant de forma individual com col·lectiva, totes aquelles persones que ho desitgen.

3. El disseny es presentarà preferentment en format digital a través de e-mail. També es podran presentar sobre paper A4.

4. És podrà usar com a inspiració qualsevol foto de l’any 2016.

5. Els dissenys es podran lliurar personalment o enviar-se a ports pagats (i correctament empaquetats per evitar desperfectes), a l’Ajuntament d’Ulldecona, Major 49, 43550 Ulldecona.

També es poden enviar per e-mail a adam@adamraga.com .

El termini de presentació és el dia 27 d´Agost de 2016 a les 14’00 hores.

6. Els dibuixos premiats quedaran en propietat d’Adam Raga i en podrà fer el us que cregui convenient. La resta es podran retirar fins al 5 de Setembre a l’Ajuntament d’Ulldecona.

7. El premis seran els següents:

1er: 400 € i un obsequi

2on: 100 € i un obsequi

3er: 50 € i un obsequi

8. Els premis s’entregaran el Dilluns 29 d´Agost a les 22:30 hores al Saló de Plens de l’Ajuntament d’Ulldecona pel mateix Adam Raga.

9. El jurat estarà format per persones relacionades amb el món del trial i del disseny.

10. El jurat podrà declarar desert el premi si considera que els dissenys presentats no tenen suficient nivell de qualitat. El veredicte del jurat és inapel·lable.

11. El fet de participar en el concurs suposa l’acceptació de les bases, del veredicte, i també de les decisions del jurat.

Convocat el 14è concurs de l’adhesiu d’Adam Raga que repartirà 550 euros entre els guanyadors/es