Cuca i esports 2020
Cuca i esports 2020
INFORMACIÓ
La Fundació Ulldecona i l’Ajuntament Ulldecona aquest estiu realitzarem el Casal d’Estiu :
Cuca i Esports 2020, des del dia 1 de juliol al 31 de Juliol de dilluns a divendres de 9.00h a 13.00h, a l’Escola Ramón y Cajal. Els infants podran realitzar activitats de lleure, manualitats, esports i moltes altres activitats (Xerrades, espectacles i sortides).
El preu de l’activitat seran: 95€ tot el mes, 55€ mig mes (amb un descompte de 5€ per cadascun dels germans/es inscrits/es).
També s’oferirà un Servei d’Acollida matinal que es realitzarà a l’Escola Ramón y Cajal de 8.00h a 9.00h del matí.
Durant aquesta hora els xiquets/es del servei realitzaran activitats relaxades com són:
Dibuix lliure, jocs de taula, pintura. Preu: 25€ tot el mes / 2€ dia (dia puntual). Aquest servei és realitzarà sempre que hi hagi 10 xiquets/es inscrits/es al servei.
En acabar les activitats matinals del Casal d’estiu Cuca-Esports, la Fundació Ulldecona us ofereix el Servei de Menjador de 13.00h a 15.00h. Aquest servei es realitzarà de dilluns a divendres.
Els xiquets/es que inscrits/es al Casal d’Estiu, s’acompanyaran fins el menjador escolar. El preu serà 6€ dia.

Els/les participants a les activitats han de complir alguns requisits per a preservar la salut del grup, aquests són:
• Absència de malaltia i de simptomatologia compatible amb la COVID-19 (febre, tos, dificultat respiratòria, malestar, diarrea...) o amb qualsevol altre quadre infecciós (*1).
• No convivents o contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia compatible en els 14 dies anteriors.
• Calendari vacunal actualitzat (*2) (exceptuant vacunacions posposades pel període de confinament). Requisit per a la inscripció.
• En infants o adolescents amb patologies prèvies de base caldrà que sigui valorada pels serveis mèdics de manera individual la idoneïtat de participar en determinats tipus d’activitats, donat que són població de major risc enfront a la COVID-19.

(*1) Per a reincorporar-se de nou a l’activitat els infants han d’estar asimptomàtics durant 48 hores en el cas de simptomatologia no COVID-19 i 14 dies quan es tracti de simptomatologia compatible.
(*2) En el cas d’infants no vacunats o infants amb el calendari pendent d’actualització, caldrà garantir un interval mínim de 15 dies entre la vacunació i l’inici de l’activitat.

La inscripció a l’activitat serà a partir del 28 de maig fins el 5 de juny al Punt d’Informació Juvenil (Lúdik) de 9.00h a 13.00h i de 16.00h a 18.00h de dilluns a divendres. Recordeu hi ha Places limitades!!!

Per qualsevol dubte o aclariment podeu trucar al 977 573 348 o al correu electrònic pijulldecona@ulldecona.cat

Buy now