La Secretaria d’Igualtat, Migracions i Ciutadania i el Consell Comarcal del Montsià organitzem amb la col·laboració de l’Ajuntament d’Ulldecona, la Creu Roja d’Amposta i l’Associació de Jubilats i Pensionistes, un curs d’Alfabetització sota el nom “Lletres per Tothom”, que es durà a terme a Ulldecona del 13 de Maig al 21 de juny. Les classes es faran al Casal de Jubilats, en horari de dilluns a divendres, de 9 a 13h. Les incripcions es poden fer al Servei d’Acollida, al primer pis de l’Ajuntament, o al Punt d’Informació Juvenil (Lúdik). El programa té per màxim objectiu promoure l’alfabetització en català de persones adultes d’origen estranger o persones que tinguin dificultats per llegir, escriure o expressar-se correctament.  
Curs d’alfabetització “Lletres per tothom”