Espai web de l’àrea de Dinamització Econòmica, amb tots els temes que afecten el desenvolupament local i la projecció exterior d’Ulldecona i Barris.

En aquest espai hi trobarem informació de les iniciatives tant públiques com privades, per tal d’aprofitar i optimitzar els nostres recursos per tal de provocar el creixement econòmic, augmentar l’ocupació i millorar la qualitat de vida de totes les persones que hi convivim.

Buy now