Recull de dades, tant d’elaboració pròpia com externa, relacionades amb el teixit econòmic local; atur, afiliació, demografia i altres.

Buy now