En la documentació antiga (d’època medieval i posterior) aquest nucli, situat a la vora del riu Sénia, el castellapareix  com a platja del Molí d’en Castell (probablement pels sediments deixats pel riu). La tradició oral l’esmenta  com a barri o molí de Calces. De vegades també s’anomena els Molins, per la quantitat relativament  important que n’hi havia, relacionada una altra vegada amb la presència del riu.

Al febrer de 2016 hi viuen unes 220 persones tot l’any. És un nucli de comunicacions, al creuar-se allí la  carretera T-3319 d’Ulldecona a La Sénia amb la TV-3322 que va als Valentins i, passant el pont a l’altre  costat del riu (on està el municipi valencià de Sant Rafel del Riu, estan les carreteres a Rossell, a Traiguera i  la coneguda com a “de Colell” o “de la fusta” (que surt a la carretera de Vinaròs a Ulldecona). Al costat  mateix del barri hi trobem la urbanització Molí de l’Om.

Disposa d’una torre campanar, però no té església, ja que la seva és la de Sant Rafel del Riu. També hi ha un consultori mèdic, un centre cívic, i una pista a la vora del riu.

Buy now