Un total de 44 persones han fet servir, durant el primer mes des de la seva posada en funcionament, el servei de whatsapp de l’Ajuntament d’Ulldecona. D’aquestes, 5 ho han fet exclusivament per felicitar la iniciativa i, la resta, per fer, a la vegada, diverses queixes o propostes, en alguns casos més d’una petició. La majoria de les comunicacions fan referència a problemes amb l’enllumenat públic, seguit per queixes per la velocitat de vehicles en diversos carrers del municipi. També s’ha fet arribar mitjançant aquesta via, peticions d’arranjament de camins del terme municipal, carrers del nucli urbà o neteja de punts concrets del poble. Un 60% de les peticions han estat ja resoltes.

Des del mes passat, mitjançant el número 696934878 les persones interessades poden enviar missatges de whatsapp directes amb propostes, queixes, suggeriments o el que consideren oportú relacionat amb la gestió municipal. Els missatges són contestats en un termini de temps màxim de tres dies. És important saber que el número no serveix per atendre trucades ni tampoc missatges urgents i/o emergències. En aquest cas, els telèfons d’atenció continuen sent el general de l’Ajuntament, 977573034, o el de la Policia Local, 977573172.

Segons va explicar en el moment de la posada en funcionament l’Alcaldessa d’Ulldecona, Núria Ventura, amb aquest servei es pretén donar resposta «a peticions de veïns i veïnes que ens informen de coses diverses relacionades, sobretot, amb la via pública, com forats als carrers o voreres, alguna bombeta que no funciona, mobiliari trencat i qüestions semblants». D’aquesta manera, afegeix, «estalviem desplaçaments a l’Ajuntament per qüestions majoritàriament menors i tothom pot donar avís directe amb facilitat i comoditat des de casa o des del carrer». Passat aquest primer mes en funcionament, el govern municipal, en fa un balanç molt positiu

 

El govern municipal d’Ulldecona fa un balanç positiu del primer mes de posada en funcionament del servei d’atenció ciutadana via whatsapp