18301722_1446402185433345_3591463849043045728_n

L’Ajuntament d’Ulldecona va celebrar ahir el ple ordinari corresponent al mes de maig. Abans d’iniciar la sessió l’Alcaldessa, Núria Ventura, en nom de tot el consistori, va fer un reconeixement a l’agent de la Policia Local, Jordi Raga, que s’ha jubilat recentment després d’anys de servei al municipi. Així mateix, es va fer constar en acta els reconeixements que la pròpia policia i agents del cos han rebut recentment per part dels Bombers de la Generalitat i dels Mossos d’Esquadra.

Respecte a l’ordre del dia pròpiament, es va aprovar per unanimitat el Codi de Conducta dels alts càrrecs i la comissió que n’ha de fer el seguiment. Es tracta dels principis ètics i de bon govern a què s’han de sotmetre els representants electes de la corporació i altres càrrecs, així com les normes de conducta per les quals s’han de regir. D’aquesta manera l’Ajuntament d’Ulldecona dóna compliment a la Llei de Transparència, accés a la informació pública i bon govern, i suma aquesta nova mesura a altres ja posades en marxa en aquest mateix mandat com l’obertura d’un portal web on es recull des de les dades econòmiques de l’ens, l’agenda d’actes i reunions de l’Alcaldessa i els regidors del govern, els acords de les diferents comissions o els processos de participació que s’impulsen des del consistori. 

Amb el mateix resultat es va aprovar un conveni d’acondicionament d’entorns naturals o urbans, pel qual Ulldecona es beneficiarà durant unes setmanes del Pla d’Ocupació Montsià, fruit de l’acord entre la Diputació de Tarragona i el Consell Comarcal. Mitjançant aquest pla, cinc persones aturades de llarga durada portaran a terme tasques de neteja i desbrossada de zones d’interès pel seu valor turístic i treballs puntuals d’espais urbans. En matèria d’ocupació es va donar llum verd també a un altre conveni, en aquest cas amb el Servei d’Ocupació pel programa Integrals. Es tracta de la renovació, per segon any, d’un programa d’assessorament, orientació i tutorització de joves en el marc dels serveis de Garantia Juvenil, dirigit a persones d’entre 16 o 29 anys. L’objectiu d’aquests programes és que els joves que no treballen ni estudien, rebin una oferta d’ocupació de qualitat, de formació, o bé puguin realitzar un període de pràctiques en un termini de 4 mesos després d’haver acabat l’educació formal o haver-se quedat en situació de desocupació.

El punt 3, una modificació puntual de les normes subsidiàries dins de l’àmbit de la Unitat d’Actuació 4 per a la implantació d’una edificació d’ús comercial, va ser aprovat per 12 vots a favor (5 de Socialistes Ulldecona, 4 de CiU, 2 del PP i 1 de Més Ulldecona) i 1 en contra (CUP); i el punt 11, el calendari d’espectacles taurins per al 2017, que inclou les festes dels Valentins, Barri Castell, les Festes Majors d’Ulldecona i Sant Lluc, va ser aprovat per 11 vots a favor (Socialistes Ulldecona, CiU i PP), 1 abstenció (Més Ulldecona) i 1 en contra (CUP). 

En la secció de control, el govern va donar compte del pla pressupostari a mig termini 2018-2020, de l’informe sobre el termini de pagament a proveïdors del primer trimestre de l’any, de la liquidació del pressupost 2016 i de l’informe de control intern també de l’exercici anterior.

Finalment, es va aprovar per majoria una moció de rebuig a qualsevol trasvassament d’aigua de la Conca de l’Ebre i una altra per la retirada de les plaques amb simbologia franquista, les dos de Més Ulldecona, i una tercera, un cop votada la urgència perquè es va presentar quan ja estava convocat el ple, de la CUP, demanant a la Generalitat una moratòria a la tramitació de nous projectes d’energia eòlica fins a l’aprovació d’un nou pla de l’energia.  

El ple aprova per unanimitat el Codi de Conducta dels càrrecs electes i dos importants convenis en l’àmbit de la inserció laboral i suport a persones aturades