La sessió plenària ordinària del ple de l’Ajuntament d’Ulldecona corresponent al mes de novembre, celebrada dilluns a la nit, va aprovar diversos convenis de col·laboració amb altres administracions per tal de desenvolupar programes i projectes d’àmbit econòmic, d’ocupació, educació i de seguretat, entre altres. Tots aquests punts van ser aprovats per unanimitat dels grups en representació municipal, Socialistes Ulldecona, que forma el govern amb 5 regidors, CiU (4), PP (2), MU (1) i CUP (1).  En concret, els punts són els següents:

Adhesió al Pacte d’Alcaldes i Alcadesses per l’Energia i el Clima

L’Ajuntament es compromet així a elaborar el seu Pla d’Acció d’Energia Sostenible i el Clima en un termini de dos anys per tal de complir amb els objectius de la UE respecte a les emissions de CO2 de cara a 2030, així com a desenvolupar accions per tal de mitigar les emissions de gasos amb efecte hivernacle i permetre l’adaptació del municipi al canvi climàtic. Per la realització d’aquestes tasques tècniques l’Ajuntament disposarà del suport de la Diputació de  Tarragona, administració coordinadora del Pacte a totes les comarques de Tarragona.

Adhesió a l’Associació Xarxa de Municipis per l’Economia Social i Solidària

Amb aquesta adhesió l’Ajuntament d’Ulldecona, que ja forma part com a impulsor de l’Ateneu Cooperatiu de les Terres de l’Ebre, reforça la seva aposta per explorar un nou model de desenvolupament territorial que prioritzi les dimensions socials, ambientals i humanes de l’economia, amb l’objectiu de continuar creant llocs de treball, facilitar serveis a productors, consumidors i treballadors, i reforçar els vincles comunitaris. La Xarxa es va constituir l’any 2017 per tal de promoure, reforçar i consolidar aquest model socioeconòmic alternatiu i transformador al territori i, actualment, està formada per 37 municipis.

Ratificació del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament i el Consell Comarcal del Montsià per al finançament del transport escolar no obligatori del curs 17/18

El conveni preveu, per part de l’Ajuntament, el copagament del transport escolar no obligatori dels alumnes de secundària dels Valentins, el Castell, Sant Joan del Pas, les Ventalles i la Miliana, entre altres, atès que el Departament d’Ensenyament no se’n fa càrrec des de fa anys.

Ratificació del conveni per al finançament del projecte Singulars entre els ajuntaments d’Amposta i Ulldecona, el Consell Comarcal i la Mancomunitat de la Taula del Sénia

Les administracions signants venen cooperant i col·laborant els darrers anys amb l’objectiu compartit de treballar conjuntament per al suport de l’activitat econòmica i la generació d’ocupació i, ara, es fa un pas més amb l’impuls del projecte Singulars i amb la sol·licitud  d’una subvenció al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, en el marc de la convocatòria 2018, per tal de dur-lo a terme.

Ratificació del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament i el Departament d’Interior de la Generalitat per a la cessió de terminals de la xarxa rescat per les comunicacions de l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil

El Departament d’Interior ha creat la xarxa Rescat de radiocomunicacions d’emergències per respondre a les necessitats dels diversos cossos de seguretat, entre ells els voluntaris de protecció civil i la policia local. Així, aquesta xarxa permet les comunicacions mòbils entre usuaris i facilita l’actuació conjunta i la coordinació entre els col·lectius diversos que actuen en una emergència, fent  front inclús als possibles problemes de cobertura, per exemple en telefonia, que hi puguin haver.

Ratificació del conveni d’adhesió al projecte Montsià Actiu, vinculat a la convocatòria de “Treball a les 7 comarques”

El conveni té la finalitat d’augmentar l’ocupabilitat, facilitar la transició al treball i promoure l’ocupació decent al Montsià. Entre els objectius es troba promoure un teixit empresarial diversificat i fer del territori un espai educador. En total, per aquest 2018, s’ha previst 10 línies estratègiques, que inclouen 50 programes específics. 

Ratificació del conveni amb el Departament d’Ensenyament en relació amb el projecte de servei comunitari 

L’objectiu d’aquest nou projecte és afavorir, entre els estudiants de secundària, el compromís cívic com un instrument per desenvolupar la competència social i ciutadana. Així, l’aprenentatge millora el servei a la comunitat, amb accions especifiques que es desenvoluparan tenint el compte el perfil de l’alumnat, i el servei dóna sentit al mateix aprenentatge, promovent l’educació en valors i el compromís cívic.

D’altra banda, el ple va servir per tramitar la petició per declarar la zona afectada per una emergència de protecció civil al terme municipal d’Ulldecona pels aiguats del 19 d’octubre, que ja va ser aprovada pel Consell de Ministres el divendres passat. D’aquesta manera l’Ajuntament intentarà executar les obres de reparació necessàries dels béns afectats per la pluja (EDAR de les Ventalles, ascensor de la Biblioteca, i reparacions diverses en les cobertes del Teatre Municipal Orfeó Montsià i el Centre d’Interpretació de l’Art Rupestre de l’Ermita), així com també la gran quantitat de camins malmesos pel pas de l’aigua. En aquest darrer camp, els danys econòmics ascendeixen a més d’1 milió i mig d’euros i afecten una cinquantena de camins municipals. Actualment, quinze dies després, encara hi ha dos màquines treballant simplement per garantir la circulació i l’accès a les finques de cultiu.

També per unanimitat es va aprovar diversos punts relacionats amb els drets i deures dels treballadors/es públics:

  • Modificació del redactat d’alguns articles de l’Acord/Conveni regulador de les condicions de treball dels empleats públics de l’Ajuntament d’Ulldecona per subsanació d’esmenes
  • Complementar les prestacions a percebre pel personal funcionari inclòs en el Règim General de Seguretat Social i el personal laboral al seu servei en les situacions d’incapacitat temporal
  • Establiment de la jornada ordinària de treball de l’Ajuntament d’Ulldecona. La jornada queda fixada en 35 hores setmanals després de l’acord per la millora de l’ocupació pública i les condicions de treball entre el govern d’Espanya i les organitzacions sindicals publicat al març d’aquest 2018
  • Incentius per formació i perfeccionament professional del personal de l’Ajuntament d’Ulldecona

 

El ple d’Ulldecona aprova per unanimitat diversos convenis de col·laboració en matèria de seguretat, educació, ocupació i dinamització econòmica