2017-07-04 11.36.54

L’Ajuntament d’Ulldecona va celebrar ahir a la nit sessió plenària ordinària corresponent al mes de juliol. A l’ordre del dia hi havia 19 punts, inclosos la donació de compte de les resolucions de l’Alcaldessa, dels acords de la Junta de Govern i Precs i preguntes.

Un dels punts més destacats va ser l’aprovació inicial, per unanimitat, de l’annex d’actualització de preus de la segona fase del projecte d’urbanització del carrer Major (tram entre la Plaça de l’Església i Plaça Diputació). Els Serveis Tècnics Municipals van redactar el projecte l’any 2008 i l’obra es troba inclosa dins el llistat d’actuacions subvencionades per la Llei de Barris, que l’Ajuntament està reemprenent els darrers mesos. La primera fase de l’obra (des de la Plaça de l’Església fins la Plaça Sales i Ferré) es va executar el 2011 amb el finançament íntegre per part del Fons Estatal d’Inversió Local. La superfície total de la segona fase supera els 1.000m2 i el pressupost de la urbanització ascendeix a 323.774’74 euros (IVA inclòs).

També tots els grups van donar suport a l’aprovació inicial de la modificació de les bases reguladores per a la concessió d’ajuts individuals per a l’adquisició de material escolar per als estudis d’educació primària i secundària del municipi, per tal d’agilitzar la tramitació dels ajuts i el seu pagament, i a l’aprovació del Reglament de la Biblioteca Popular. Altres punts amb el mateix resultat van ser: la recuperació en via administrativa d’un camí de domini públic, ocupat per una tanca; l’elecció de Jutjessa de Pau substituta; l’actualització del nomenament de membres de l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil; la verificació del text refòs del Pla Especial Urbanístic “Deixalleria Terrers” i el conveni amb el Departament d’Ensenyament i l’Ajuntament, per al projecte Formació i Ocupació, en el marc de les mesures específiques d’atenció a a diversitat dels alumnes d’educació secundària obligatòria del municipi.

Un altre dels punts aprovats per tots els regidors/es fou l’elevació al Departament d’Empresa i Ocupació de la proposta de festes laborals locals per a l’exercici 2018, que seran el 12 de setembre i 18 d’octubre. En canvim l’aprovació inicial de l’ordenança municipal reguladora de les activitats econòmiques sotmeses a comunicació prèvia o declaració responsable, que adapta la normativa municipal a la nova legislació en aquesta matèria, va ser aprovada per 12 vots a favor (Socialistes Ulldecona, CiU, PP i Més Ulldecona) i 1 abstenció (CUP). El punt que proposava una modificació de crèdit, la primera d’aquest exercici, on simplement es va canviar 3.000 euros d’una partida a una altra del pressupost per organitzar la Fira Sonora, va rebre 8 vots a favor (Socialistes Ulldecona, PP i Més Ulldecona) i 5 abstencions (CiU i CUP).

El ple va servir per ratificar un decret d’alcaldia en relació a la pròrroga de la vigència del Pla Local de Joventut 2012-2015 i per donar compte de la sentència 76/2017, dictada en data 5 d’abril, pel Jutjat Contenciós Administratiu Número 1 de Tarragona, que dóna la raó a l’Ajuntament en un procediment de contractació després de la interposició d’una denúncia per part de M.D.E. El jutge, en la seva sentència, desestima íntegrament la demanda i imposa les costes a la denunciant.

Finalment, dos mocions presentades per CUP-PA, una instant al govern català a que el futur aparcament de l’Hospital Verge de la Cinta suposi un augment de places públiques i gratuïtes i una de rebuig als pressupostos generals de l’estat 2017, van ser aprovades, respectivament, per 11 vots a favor (Socialistes Ulldecona, CiU, Més Ulldecona i CUP) i 2 abstencions (PP) i els mateixos 11 vots a favor i 2 en contra (PP).

El ple d’Ulldecona aprova per unanimitat l’actualització de preus de la segona fase d’urbanització del carrer Major