El proper dilluns, 30 de juliol, a les 22’00h, a la pista del poliesportiu, es farà el tradicional sorteig dels cadafals per montar la plaça de bous d’Ulldecona de cara a Festes Majors. Amb ocasió d’aquest acte, la Comissió de Bous informa: 

La Llei 34/2010 regula les festes tradicionals dels bous i va ser aprovada pel Parlament de Catalunya l’1 d’octubre (Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 5731).

L’objecte d’aquesta llei és establir els requisits i les condicions que han de complir les festes tradicionals amb bous sense mort de l’animal (correbous), en les dates i les localitats catalanes on tradicionalment se celebren, amb la finalitat de garantir els drets, els interessos i la seguretat dels participants i del públic i, alhora, la protecció dels animals.

Reproduïm parts d’alguns articles per a que en tingueu coneixement:

Article 8: Funcions dels organitzadors i controladors de l’espectacle

Els membres de la Comissió de Bous i les persones expertes en bous (degudament identificades) són les encarregades de vetllar per l’ordre i la seguretat dels participants. Han de fer sortir de la plaça els menors de catorze anys i les persones que manifestament no tinguin les condicions físiques per a participar-hi, les persones en estat d’embriaguesa o intoxicació per drogues o qualsevol altra substància estupefaent. En cas que ho creguin oportú, poden requerir la intervenció dels agents de l’autoritat si consideren que s’han incomplert les seves recomanacions i entenen que cal la intervenció dels agents.

Article 10. Prohibicions

Es prohibeix explícitament:

a) La participació en els espectacles de menors de catorze anys, que només hi poden ésser presents com a espectadors

b) La participació de persones que mostrin manca de condicions físiques o psíquiques per a fer-ho o que mostrin estat d’embriaguesa o intoxicació per drogues

c) L’ús de pals, punxes, descàrregues elèctriques innecessàries o elements similars contra els animals, i també el llançament d’objectes o qualsevol altra pràctica que els provoqui dany.

Article 15. Sancions

1. Les infraccions molt greus són objecte de les sancions següents, que poden ésser alternatives o acumulatives:

a) Una multa d’entre 60.001 i 150.000 euros.

2. Les infraccions greus són objecte de les sancions següents, que poden ésser alternatives o acumulatives:

a) Una multa d’entre 601 i 60.000 euros.

3. Les infraccions lleus són sancionades amb una multa d’entre 50 i 600 euros

Per col.laborar en el finançament dels espectacles taurins, s’ha acordat una taxa de 50 euros per als cadafals de primera fila, que s’haurà de pagar a les oficines de l’Ajuntament del 31 de juliol al 3 d’agost, de 10’00 a 14’00 hores. També es podrà realitzar el pagament el mateix dia del sorteig dels cadafals. 

El dissabte dia 4 d’agost, la Comissió de Bous, realitzarà el repartiment dels llocs dels cadafals per al posterior muntatge de la plaça. Si per algun motiu el proper dissabte no pot assistir-hi a la plaça a les 9.00 del matí, pot delegar a una altra persona, sempre i quan presenti el seu DNI, el número del cadafal i el rebut del pagament.

Un cop estarà muntada la plaça, es farà una revisió i tots aquells cadafals que no estiguin en condicions tindran dos dies per a adaptar-se a la normativa. Si no se soluciona en aquest termini, un dels cadafals de reserva ocuparà el seu lloc.

Es recorda també a tothom que divendres, 31 d’agost, al migdia es fan vaquetes a la plaça, pel que els cadafals han d’estar degudament protegits per que no es puguin escapar. En cas que algun no ho estigui, la Comissió de Bous vetllarà per fer-ho, però el cadafal en qüestió serà degudament sancionat.

Els cadafals tindran un màxim de 15 dies després de la celebració dels bous de Sant Lluc per desmuntar els cadafals i treure’ls de la plaça de bous. En cas contrari, el cadafal en qüestió serà degudament sancionat.

Així mateix, la Comissió de Bous demana a tothom que tingui cura de no tirar deixalles al terra i mantenir neta la plaça durant totes les festes. 

 

El proper dilluns, 30 de juliol, es farà a Ulldecona el sorteig dels cadafals