images

El Síndic de Greuges de Catalunya ha presentat recentment el seu Informe Anual, corresponent a l’exercici del 2016, amb totes les dades de les seves actuacions territorialitzades. A la comarca del Montsià, el Síndic va iniciar expedient per la presentació de 148 queixes i 77 consultes. En canvi, no va iniciar cap actuació d’ofici. Distribuïdes per matèries, un 41’3% fan referència a consum, un 19’1% a polítiques socials (que inclou educació, infància, salut, serveis socials, treball i pensions entre altres), un 17’3% a l’administració pública i tributs, un 14’2% a polítiques territorials (medi ambient, urbanisme i habitatge), i un 4’4% a seguretat ciutadana i justícia. Pel que fa als municipis, Amposta és on es van recollir més queixes i consultes amb 90, seguida de Sant Carles de la Ràpita amb 43 i Ulldecona amb 36. Tal com consta a l’informe, l’any passat, l’equip del Síndic només va fer dos desplaçaments al Montsià, per atendre directament els ciutadans. El primer va ser a Amposta al mes de gener i el segon a Ulldecona, al mes de maig, on era la primera vegada que es feia aquesta acció i es donava l’oportunitat als veïns i veïnes de presentar les consultes o queixes directament.   

El Síndic té la funció d’atendre les queixes de totes les persones que es troben desemparades davant l’actuació o la manca d’actuació de les administracions. Vetlla pel bon funcionament de l’Administració de la Generalitat i dels ens locals de Catalunya, com ara els ajuntaments, les diputacions o els consells comarcals. Per tant, actua com a supervisor i col·laborador de l’administració catalana, amb l’objectiu d’ajudar a millorar-ne el funcionament. També supervisa les empreses privades que presten serveis d’interès públic, com la llum, la telefonia, l’aigua, el gas o el servei postal, per posar alguns exemples concrets.

El Síndic de Greuges va atendre durant l’any passat un total de 225 queixes i consultes al Montsià