El consell escolar és l’òrgan col·legiat de participació de la comunitat escolar en el govern de cadascun dels centres educatius.

En el si del consell escolar es parla sobre les línies bàsiques d’actuació en el centre: el projecte educatiu, la programació general anual de centre, les normes d’organització i funcionament, el progrés educatiu del nostre alumnat, entre d’altres aspectes, i se’n fa el seguiment i les propostes de millora que es creguen convenients. Suposa, en definitiva, apropar-se una mica més al dia a dia del centre amb les aportacions i la participació dels diferents sectors de la comunitat educativa.

Les persones del consell escolar són elegides per un període de quatre anys i es renoven per meitats cada dos anys el primer trimestre del curs escolar.

Les darreres eleccions al consell escolar es van fer el curs 2016-2017, per tant és ara el moment de convocar-les per a renovar-lo parcialment.

Segons el calendari establert, a l’Escola Ramón y Cajal, el proper dia 16 de novembre és l’últim dia per a la presentació de candidatures dels diferents sectors. En concret es renovaran 3 llocs representant el sector de les famílies (2 per elecció directa i 1 per nomenament de l’AMPA), 1 PAS (personal atenció administrativa) i 1 PAE (personal atenció especial). Del 26 al 30 està fixat el període electoral i el 21 de desembre la data màxima de constitució del nou consell.

Pel que fa a l’Institut Manuel Sales i Ferré, en aquestes eleccions s’elegiran 3 representants del sector del professorat, 1 de l’alumnat, 1 del personal no docent i, finalment, es renova un càrrec del sector famílies que correspon al representant de l’AMPA i s’escull per part de la Junta de l’associació. En aquest cas, les votacions estan previstes per al 28 i 29 de novembre.   

També l’Escola Municipal de Música procedirà a l’elecció de diversos membres del seu consell escolar, el dia 23 de novembre. 

Podeu trobar més informació sobre el consell escolar i el procés electoral a la pàgina web Família i escola http://familiaiescola.gencat.cat/ca/

Eleccions al Consell Escolar de l’Escola i de l’Institut