DADES PERSONALS:
  Nom:
  Cognoms:
  DNI:
  EDAT:
  Adreça:
  Telèfon:
  Correu electrònic:

  ENQUESTA:
  1–Participes de les activitats de Festes Majors d’Ulldecona?
  En cas afirmatiu marca les 3 activitats en les que més participes:

  2-Valoració general de les Festes MajorsMolt dolentaDolentaNormalBonaMolt bona
  3-Quina és l'activitat que més t'agrada de festes? Perquè?
  4-Quina és l'activitats que menys t'agrada? Perquè?


  5-Valoraració sobre les activitats infantils:Molt dolentaDolentaNormalBonaMolt bona
  Proposa una o més activitats noves en aquest àmbit:
  Elimina si ho creus convenient una o més de les activitats d’aquest àmbit:


  6-Valoració sobre les activitats per a joves:Molt dolentaDolentaNormalBonaMolt bona
  Proposa una o més activitats noves en aquest àmbit:
  Elimina si ho creus convenient una o més de les activitats d’aquest àmbit:


  7-Valoració sobre les activitats per adults:Molt dolentaDolentaNormalBonaMolt bona
  Proposa una o més activitats noves en aquest àmbit:
  Elimina si ho creus convenient una o més de les activitats d’aquest àmbit:


  8-Valoració sobre les activitats per a persones grans:Molt dolentaDolentaNormalBonaMolt bona
  Proposa una o més activitats noves en aquest àmbit:
  Elimina si ho creus convenient una o més de les activitats d’aquest àmbit:


  9-Valoració sobre les activitats al carrer:Molt dolentaDolentaNormalBonaMolt bona
  Proposa una o més activitats noves en aquest àmbit:
  Elimina si ho creus convenient una o més de les activitats d’aquest àmbit:


  10-Valoració sobre les activitats tradicionals:Molt dolentaDolentaNormalBonaMolt bona
  Proposa una o més activitats noves en aquest àmbit:
  Elimina si ho creus convenient una o més de les activitats d’aquest àmbit:


  11-Valoració sobre les activitats amb bous:Molt dolentaDolentaNormalBonaMolt bona
  Proposa una o més activitats noves en aquest àmbit:
  Elimina si ho creus convenient una o més de les activitats d’aquest àmbit:


  12-Valoració sobre les activitats de nit:Molt dolentaDolentaNormalBonaMolt bona
  Proposa una o més activitats noves en aquest àmbit:
  Elimina si ho creus convenient una o més de les activitats d’aquest àmbit:


  13-Valoració sobre els Balls de Mantons:
  INFANTIL: Molt dolentaDolentaNormalBonaMolt bona
  JUVENIL: Molt dolentaDolentaNormalBonaMolt bona
  ADULTS: Molt dolentaDolentaNormalBonaMolt bona
  Proposa canvis per a millorar l'activitat si ho creus convenient( especifica a quin Ball et refereixes):


  14-Valoració sobre la Nit del Pregó:Molt dolentaDolentaNormalBonaMolt bona
  Proposa canvis per a millorar l'activitat si ho creus convenient:


  15-Valoració sobre la Shopping Night:Molt dolentaDolentaNormalBonaMolt bona
  Proposa canvis per a millorar l'activitat si ho creus convenient:


  16-Valoració sobre la Nit del Teatre:Molt dolentaDolentaNormalBonaMolt bona
  Proposa canvis per a millorar l'activitat si ho creus convenient:


  17-Valoració sobre la Desfilada de Carrosses:Molt dolentaDolentaNormalBonaMolt bona
  Proposa canvis per a millorar l'activitat si ho creus convenient:


  18-Valoració sobre la Trobada de Gegants:Molt dolentaDolentaNormalBonaMolt bona
  Proposa canvis per a millorar l'activitat si ho creus convenient:


  19-Valoració sobre la Diada de l'Ermita:Molt dolentaDolentaNormalBonaMolt bona
  Proposa canvis per a millorar l'activitat si ho creus convenient:


  20-Valoració sobre les exposicions:Molt dolentaDolentaNormalBonaMolt bona
  Proposa els canvis que consideres convenients:


  21-Valoració sobre els llocs on es realitzen les activitats a festes:
  Com t'agraden més els actes a
  Proposa nous punts per organitzar activitats:


  22-Valoració sobre els horaris de festes: Molt dolentaDolentaNormalBonaMolt bona
  Proposa els canvis que consideres convenients:


  23-Valoració sobre la gratuïtat de les activitats: Molt dolentaDolentaNormalBonaMolt bona
  Estaries disposat/da a pagar una entrada per assistir a alguns dels actes: A quins?


  24-Marca l’opció que consideres adequada:
  L’Ajuntament destina massa diners a festesL’Ajuntament destina pocs diners a festesL’Ajuntament destina els diners suficientsDesconec els diners que l’Ajuntament es destinen a festesHi ha massa dies de festesHi ha pocs dies de festesHi ha els dies de festes necessarisEstà bé que coincideixin dos o tres actes al mateix moment per poder decidir on vols anar si un o altre no t’agradenS’hauria d’evitar que coincideixin dos o tres actes al mateix moment per poder participar a tots


  25-Col·labores amb el veïnat per arreglar el vostre carrer per a Quinquennals?
  En cas que la resposta sigui negativa, ens pots explicar el motiu?


  26-Proposa alguna mesura per motivar el veïnat a arreglar els carrers per a Festes Quinquennals?


  27-Suggereix activitats noves i/o proposa els canvis que consideres necessaris per a Festes Quinquennals?


  28-Comissió festes:
  Creus convenient crear una comissió de festes?
  En cas afirmatiu, quines funcions creus que hauria de tenir?
  Quantes i quines persones creus que haurien de formar la comissió de festes?
  Creus que les entitats hi haurien d’estar representades?
  Estaries disposat/da a ser membre de la comissió?
  En quines tasques creus que podries col·laborar com a membre de la comissió i/o voluntari/a abans de festes?
  En quines tasques creus que podries col·laborar com a membre de la comissió i/o voluntari/a durant les festes?

  29-Altres opinions, suggeriments i propostes en general:


  Buy now