fotoo

L’escut oficial d’Ulldecona fou aprovat pel Ple de l’Ajuntament el 5 de març de 1990 i publicat mitjançant ANUNCI del Departament de Governació el 2 d’abril de 1990 (DOGC número 1.279 d’11/04/1990).

Aquesta és la seva descripció:

“Escut caironat: de gules, un castell obert d’argent sobremuntat d’una creu de Malta a la torre central i d’un ull de sable a cadascuna de les laterals. Per timbre una corona mural de vila”.

Buy now