Exposició pública del cens electoral amb motiu del sorteig dels candidats a jurat per al període 2019-2020

D’acord amb el que disposa l’article 13.2 de la Llei Orgànica 5/1995 del Tribunal del Jurat, s’exposen al públic les llistes del Cens Electoral, des del dia 13 al 21 de setembre de 2018 (ambdós
inclosos).

La seva consulta es podrà fer a les oficines municipals de dilluns a divendres, de les 10 a les 14 hores.

El sorteig dels candidats a Jurat pel bienni 2019-2020, és públic i es realitzarà a l’Audiència Provincial el proper dia 25 de setembre.

ANUNCI PDF

Exposició pública del cens electoral jurats