Fins al 30 de novembre es poden demanar a l’Ajuntament d’Ulldecona els ajuts per a l’adquisició de material escolar de primària i secundària del present curs – Ajuntament d'Ulldecona

L’Ajuntament d’Ulldecona ha obert ja una nova convocatòria dels ajuts individuals per a l’adquisició de material escolar (excepte llibres) per als estudis d’educació primària i secundària. Poden ser beneficiaris d’aquests ajuts els alumnes empadronats a Ulldecona i que assisteixin a l’Escola Ramón y Cajal o a l’Institut Manuel Sales i Ferré del municipi. L’import de l’ajut, tant per Educació Primària com Secundària, de 6 fins a 16 anys, serà com a màxim de 60 euros.

Durant el primer quadrimestre del proper 2018 l’Ajuntament d’Ulldecona, mitjançant decret, aprovarà i publicarà el llistat dels beneficiaris amb les quantitats exactes per cada alumne/a.

Sol.licitud ordinària

Els fulls de sol.licitud estan disponibles a l’Escola, l’Institut i l’Ajuntament. Un cop omplerts per part dels interessats, caldrà portar-los i deixar-los a les oficines dels respectius centres educatius per tal de ser segellats. També s’haurà d’aportar fotocòpia de la llibreta amb el número de compte bancari.

Sol.licitud online

Enguany, i com a prova pilot, les sol.licituds es poden fer també per via electrònica, fet que comportarà prioritat i una major agilitat a l’hora de fer els pagaments per part de l’administració.

Per tal de fer la tramitació, s’haurà d’entrar a la pàgina web www.ulldecona.cat , apartat «Ajuntament», àmbit «Tràmits i gestions», i omplir el formulari «Sol.licitud Ajuts Escolars» (l’enllaç directe és https://ulldecona.cat/ajuts-escolars-2017/). Un cop estiguin totes les dades i validat, es generarà un document pdf, amb un codi de barres incorporat, que s’haurà d’imprimir i entregar als centres educatius. En aquest cas no caldrà aportar cap altre document.

Per a les persones interessades, a la Biblioteca Popular i al Casal Jove – Lúdik, es poden utilitzar ordinadors amb connexió internet per fer les sol.licituds.

D’altra banda, l’Alcaldessa d’Ulldecona, Núria Ventura, ha informat que «durant les properes setmanes, es procedirà ja a fer el pagament dels ajuts escolars del curs 16/17 i, d’aquesta manera, l’Ajuntament es posarà al dia en els terminis de pagament».

Fins al 30 de novembre es poden demanar a l’Ajuntament d’Ulldecona els ajuts per a l’adquisició de material escolar de primària i secundària del present curs