FESTIUS AMB OBERTURA COMERCIAL AUTORITZADA A ULLDECONA PEL 2017
La Generalitat aprova el calendari comercial de diumenges i festius en què els comerços podran obrir durant l’any 2017.

L’Ordre EMO/156/2015, de 22 de maig (DOGC 6883), pel que s’estableix el calendari de festius amb obertura comercial autoritzada per l’any 2017 estableix un total de vuit festius anuals dels quals els ajuntaments poden afegir fins a dues dates.

L’Ajuntament d’Ulldecona, prèvia consulta amb el sector comercial del municipi, va acceptar les dues dates supletòries que autoritza la Generalitat al calendari general d’obertura comercial autoritzada i que són 12 d’octubre i 3 de desembre de 2017.

Per tant, a Ulldecona el calendari de festius amb obertura comercial autoritzada per a l’any 2017 és el següent:

8 de gener
2 de juliol
12 d’octubre
1 de novembre
3, 6, 8, 10, 17, 24 i 31 de desembre

FESTIUS AMB OBERTURA COMERCIAL AUTORITZADA A ULLDECONA PEL 2018-2019

La Generalitat aprova el calendari comercial de diumenges i festius en què els comerços podran obrir durant l’any 2018-2019.

L’Ordre EMC/127/2017, de 16 de juny (DOGC 6568), pel que s’estableix el calendari de festius amb obertura comercial autoritzada per l’any 2018-2019 estableix un total de vuit festius anuals dels quals els ajuntaments poden afegir fins a dues dates (encara a determinar).

Any 2018

7 de gener
1 de juliol
12 d’octubre
1 de novembre
6, 8,16 i 23 de desembre

Any 2019

13 de gener
7 de juliol
12 d’octubre
1, 6, 8, 15 i 22 de desembre

Links d’interès
DOGC número 6883 de 02-06-2015
DOCG número 6568 de 22-06-2017
Guia pràctica dels horaris comercials de la Generalitat de Catalunya