Regidoria d’Igualtat

Si pateixes o presencies violència de gènere que pots fer?
Aquí et deixem serveis disponibles 24h, confidencials, i gratuïts

Atenció i assessorament 

Informació 24h
Govern d’Espanya i Catalunya

Contacta’ns per Whatsapp

SIAD Amposta
(Assesorament jurídic i psicològic)

SIE Amposta
(Dones afectades per violència masclista)

977 700 168

Informa’t
logo_siad


Com?

A través d’internet: lgtbi.gencat.cat
112 o 012
Per la xarxa del SAI LGTBI de Catalunya

Com?

A través d’internet: lgtbi.gencat.cat
112 o 012
Per la xarxa del SAI LGTBI de Catalunya

Què és?

El Servei d’Atenció Integral (SAI) LGTBI del Consell Comarcal del Montsià
és un servei públic que atén i assessora sobre un ampli espectre de situacions
relacionades amb l’afectivosexualitat i la identitat de gènere, ja sigui sobre els
drets o que puguin ser un cas de discriminació o violència per raó de
l’orientació sexual, la identitat o l’expressió de gènere. Es tracta d’un servei
obert a totes les persones usuàries de totes les edats, professionals, siguin
del col·lectiu LGTBI o no.

Per a què?

Per denunciar si ets víctima o testimoni:
D’insults
Menyspreu
Agressions
Assetjament
Qualsevol altra discriminació per ser lesbiana, gai, trans, bisexual o intersexual

SAI Terres de l’Ebre

SAI COMARCAL 
Correu: sai@montsia.cat
Horari de 9 a 14

SAI COMARCAL
Correu: sai.lgtbi@baixebre.cat
Tel: 977 445 380

SAI Comarcal
Consell comarcal de la Terra Alta
Correu: sai@terra-alta.cat
Horari: Dimecres de 10 a 14

SAI COMARCAL
Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre
Correu: puntjove@riberaebre.org
Tel: 977 401 851
Horari de 8 a 15

Regidora d’Igualtat

És competència de la Regidoria d’Igualtat vetllar per la incorporació de la perspectiva de gènere en totes les polítiques, els programes i els projectes de l’Ajuntament d’Ulldecona a fi de contribuir, des de totes les àrees, a promoure la igualtat de dones i hòmens i a garantir la no-discriminació per raó de sexe, gènere o orientació sexual.

La prevenció de la violència de gènere i l’atenció a les seues víctimes dones i les seues filles i fills en l’àmbit de les competències municipals, i també l’atenció i l’acompanyament a un altre tipus de situacions derivades de l’exercici de la violència contra les dones, qualsevol forma de violència sexual, emocional, assetjament sexual i assetjament laboral per raó de gènere o identitat sexual.

I per acabar, la promoció de la igualtat real i efectiva de dones i hòmens a partir de la ruptura d’estereotips de gènere, garantint la no-discriminació de les persones LGTBI -lesbianes, gais, transsexuals, bisexuals i intersexuals.

 

Elisabeth Itarte Bellés

Regidora d’igualtat de l’Ajuntament d’Ulldecona

977 57 30 34 – igualtat@ulldecona.cat

Notícies
Buy now