Treballadores i treballadors règim general

Formulari d’alta com a demandant d’ocupació

Informació i altres recursos

Ja pots accedir des del web del #SOC al formulari d’alta com a demandant d’ocupació. És un pas obligat per gestionar la prestació d’atur amb el SEPE. En cas d’estar donat d’alta prèviament, et pots adreçar directament al SEPE. En cas d’ERO o ERTO, no has de fer res, l’empresa informa al SEPE.

Formulari SOC

Informació per la ciutadania

Informació i altres recursos

Preguntes més freqüents elaborades pel Servei públic d’ocupació de Catalunya per a la ciutadania.

Lloc informatiu SOC

Lloc informatiu Dept. Treball

Prestació d’urgència per a subministraments bàsics

Finançament, subvencions i bonificacions

Ajut extraordinari per a la sostenibilitat econòmica de les famílies a Catalunya per un import de dos-cents euros, en un pagament únic, amb l’objectiu de facilitar l’adquisició de productes d’alimentació, farmàcia i altres subministraments bàsics.

El termini per presentar les sol·licituds comença el dijous 30 d’abril i restarà obert fins a l’exhauriment de la dotació pressupostària destinada a la prestació. Cada unitat familiar té dret a una sola prestació extraordinària per subministraments bàsics. Aquest ajut serà compatible amb la percepció de qualsevol altre ajut o prestació concedit per altres administracions, ens públics o privats.

Fitxa tràmit i sol·licitud

Dades bàsiques ajut extraordinari per a persones afectades per ERTO, extinció de contracte, Fixes discontinues i treballadores per compte propi.
Infografia Ajut urgència 200€

Millores en la gestió del cobrament de l’atur a les persones treballadores afectades per un ERTO

Finançament, subvencions i bonificacions

Les persones treballadores afectades per un ERTO cobraran la prestació d’atur sense que sigui descomptat el període acumulat pel dret a la prestació. De la mateixa manera, aquelles persones que no hagin generat el mínim treballat per tenir el dret, cobraran igualment. Són mesures excepcionals del Real Decreto Ley 8/2020.

Alta demandant ocupació

Guia per a l’actuació en l’àmbit laboral

Informació i altres recursos

El Ministerio de Trabajo y Economía Social posa a disposició de tota la ciutadania una guia d’actuació en l’àmbit laboral.

Guia actuació àmbit laboral

Preguntes més freqüents accions Ministeri d’Inclusió, Seguretat social i Migracions

Dret d’adaptació de l’horari i/o reducció de jornada laboral per la cura de persones

Finançament, subvencions i bonificacions

Es promou l’adaptació de l’horari i/o reducció de la jornada laboral fins al 100% per a la cura de persones. Són mesures excepcionals del Real Decreto Ley 8/2020.

Gobierno de España

Informació i recursos dels sindicats

Informació i altres recursos

Els diferents sindicats posen a disposició de totes les persones interessades informació i recursos sobre la COVID-19 a través dels seus webs i telèfons:

Buy now