Avui dijous, 13 de setembre, ha començat a Ulldecona el curs escolar amb total normalitat, un dia després del calendari habitual en ser ahir festa local en honor a la Mare de Déu de la Pietat, patrona del municipi. Més de 850 alumnes de primària, secundària i cicles formatius, han tornat a les aules a l’Escola Ramón y Cajal (550) i a l’Institut Manuel Sales i Ferré (304). Les xifres són semblants a les del curs anterior, amb un lleuger ascens a secundària i descens a primària, atès que han acabat 4 línies de 6è, que entren enguany a l’Institut.

Pel que fa a número de mestres i professors, hi ha 42 places a l’Escola i 43 a l’Institut, on es cursa també un cicle formatiu de grau mitjà en sistemes microinformàtics i xarxes. A banda, al mateix centre, que enguany celebra el 50è aniversari, es durà a terme, amb col.laboració amb l’Ajuntament i diverses empreses del municipi, el projecte Formació i Ocupació (FIO), en el marc de les mesures específiques d’atenció a la diversitat dels alumnes d’educació secundària obligatòria del municipi. L’objecte principal és donar suport als alumnes de tercer i/o quart curs d’ESO que presenten dificultats d’aprenentatge, desmotivació o perill d’absentisme i que precisen d’actuacions individualitzades i adaptacions del currículum per facilitar la seva inclusió escolar, social i laboral.

Respecte a l’inici de curs a l’Escola Ramón y Cajal, cal destacar la inversió de vora 40.000 euros feta per l’Ajuntament d’Ulldecona en el manteniment i millora de les instal·lacions. En concret, a la zona de pàrvuls, s’ha hagut d’arrencar dos arbres que malmetien el formigonat dels accessos a les aules i s’ha arreglat tot l’espai, ubicant quatre nous espais de joc amb sorra garbellada, a banda de la insta·lació de nous tendals a les finestres de l’edifici. A més, a la zona d’entrada de les escoles s’ha refet la rampa d’accés complint la normativa vigent i, també al pati de baix, s’ha replantat dos arbres per aconseguir una mica d’ombra i poder aprofitar més l’espai.

Pel que fa al menjador escolar, també ha obert avui les seves portes, gestionat un any més per la Fundació Ulldecona

Inici del curs escolar amb total normalitat a Ulldecona