19732135_10214002052144230_400411336218592844_n19656927_10214002045104054_3971992037028227015_n

 

L’Ajuntament d’Ulldecona ha adequat dos cartelleres municipals amb finalitat informativa a la Plaça Sales i Ferré i a la Plaça Diputació. El pressupost de l’actuació és de 150 euros aproximadament. D’aquesta manera el govern dóna compliment a un acord pres per unanimitat de tots els grups polítics en representació al ple municipal.

En les noves cartelleres d’informació municipal s’autoritza l’encast de cartells, adhesius i/o rètols, tal com consta a l’article 12 de l’Ordenança de Civisme i Convivència Ciutadana d’Ulldecona. Recordem, que en el mateix text, es prohibeix enganxar cartells en façanes d’edificis, monuments, tanques d’obres, mobiliari urbà, contenidors d’escombreries, fanals, marquesines, arbres o altres elements similars de l’espai públic.  Qualsevol persona que infringeixi aquesta normativa, s’exposa a una sanció d’entre 100 i 200 euros. 

Tots els elements que s’enganxin a les cartelleres s’han de col.locar de manera que no facin malbé ni embrutin la superfície de suport i que siguen de fàcil extracció. Les persones, associacions o entitats que realitzen o promoguen l’acció, hauran de retirar els cartells quan s’hagi celebrat l’activitat prevista. En cas contrari, poden ser retirats d’ofici per l’Ajuntament sense cap tràmit previ, amb repercussió del cost sobre la persona o entitat infractora.

Instal.lació de dos cartelleres d’informació municipal