La Policia Local d’Ulldecona durà a terme, del 20 al 30 de novembre, una campanya de control de velocitat dels vehicles mitjançant un radar mòbil. L’objectiu principal d’aquesta campanya és fer un estudi de la velocitat de circulació dels vehicles dins del municipi, per tal de millorar la seguretat viària. La velocitat màxima permesa en tot el nucli urbà s’estableix en 30 km/h, mentre en camins rurals queda fixada, en cas que no s’indiqui el contrari expressament, en 40 km/h. La setmana passada es va instal.lar ja la senyalització informativa en les diverses entrades al municipi. 

Durant aquests deu dies, un radar mòbil s’instal·larà en diferents emplaçaments, concretament en un total de 10 vials del municipi, que s’han establert en el marc d’aquest dispositiu. Els criteris per decidir aquestes ubicacions combinen les dades derivades de l’anàlisi de la sinistralitat, de detecció d’excés de velocitat per part de la Policia Local d’Ulldecona i per demandes dels propis veïns i veïnes. Les sancions aplicades en cada cas seran les establertes per la normativa vigent. 

Aquests controls de la velocitat estan dirigits a detectar i denunciar aquells vehicles que superin, dins dels marges legals establerts, la velocitat permesa en el municipi, amb la voluntat d‘augmentar la seguretat de tots, evitar accidents, i millorar la qualitat de vida. Les dades obtingudes en aquests controls es recolliran en un informe que permetrà analitzar i proposar altres mesures complementàries de pacificació del trànsit. El nucli urbà d’Ulldecona no acumula dades negatives d’accidents de trànsit causats per la velocitat, però si, de manera habitual, ensurts importants per a vianants, sobretot infants i persones grans, i conductors.

Des de la Policia Local es recorda la importància de respectar els límits de velocitat establerts i la necessitat d’adaptar la conducció a les condicions de seguretat de la via. 

La Policia Local d’Ulldecona engega una campanya per reforçar la seguretat viària amb controls de velocitat