L’Alcaldessa d’Ulldecona, Núria Ventura, ha signat ja aquesta setmana, una vegada aprovats els Pressupostos de l’Ajuntament, la convocatòria de la nova línia de subvencions destinades a reformes de petits comerços o establiments de nova creació. El pressupostos contemplen una partida de 10.000 euros, el que permetrà atorgar un mínim de 4 subvencions a l’any, segons l’import de les peticions i la inversió feta. Els ajuts poden arribar fins al 30% del cost de les obres i/o actuacions, amb un màxim de 2.500 euros.

Les actuacions subvencionables es divideixen en tres àmbits. Un primer inclou tot allò relacionat amb la millora de façanes i revestiments, un segon amb l’adaptació de banys i accessibilitat, i un tercer amb tot allò no comprès en els punts anteriors com retolacions exteriors, adequació de les instal·lacions contra incendis, aparadors i material inventariable (prestatgeries, caixa registradora o altres). Seran objecte de les ajudes qualsevol dels establiments que estiguin dins de la zona urbana d’Ulldecona i Barris i/o iniciïn la seva activitat al municipi abans de tancar-se el període de la subvenció.

El termini de presentació de sol·licituds s’obrirà l’1 de setembre i la documentació es podrà presentar a les Oficines de l’Ajuntament de dilluns a divendres de 10 a 14h. 

 

L’Ajuntament convoca la nova línia de subvencions destinades a reformes de petits comerços o establiments de nova creació a Ulldecona