saló-de-plens-2

El ple de l’Ajuntament d’Ulldecona va aprovar en la seva darrera sessió, una moció presentada per l’alcaldia per demanar al govern espanyol que les entitats locals puguin aquest any 2017 reinvertir el seu superàvit sense necessitat de generar nous ingressos pel mateix import, a través d’una autorització legal que sorgeixi de la pròrroga pressupostària dels Pressupostos Generals de l’Estat. Així mateix l’Ajuntament va acordar demanar la reforma de la Llei de Règim Local per reforçar l’autonomia municipal i garantir un sistema de finançament estable i proporcional a unes competències ben definides i a aquelles que no sent pròpies, previ conveni, puguin desenvolupar-se sense comprometre l’estabilitat pressupostària amb garanties de control i transparència de la funció pública.

La moció va ser presentada davant la imminent constitució en les properes setmanes de dos grups de treball a nivell estatal amb la participació de representants municipalistes sobre la reforma del finançament dels municipis, i en concret, per tractar la modificació del sostre de despesa i la reinversió del superàvit de les entitats locals.

L’alcaldessa d’Ulldecona, Núria Ventura, considera que “és fonamental que els ajuntaments puguem reinvertir directament aquests diners a cadascun dels pobles, per millorar les polítiques actives d’ocupació, intensificar les accions de dinamització econòmica, programes socials o les actuacions de millora de l’espai públic, i que en cap cas siguin utilitzats per altres administracions més allunyades del dia a dia dels nostres pobles”

Fins a dia d’avui l’administració local s’han convertit en l’administració pública més complidora amb els objectius marcats de lluita contra el dèficit: el deute local ja ha arribat aquest any als objectius del 3% fixats per al 2020, amb quatre anys d’avançament; el superàvit de les entitats locals, aporta al còmput total d’Espanya mig punt del PIB i també compleix amb el sostre de despesa i paga a termini als seus proveïdors.

L’Ajuntament demana que els consistoris puguin reinvertir el seu superàvit aquest 2017