576_1450950618ple-ulldecona

El punt més destacat de la sessió plenària del mes de març celebrada ahir a la nit, de caràcter ordinari, va ser sens dubte l’aprovació dels Pressupostos de la corporació per al 2017. El total del pressupost és de 5.280.819’71 euros.

Segons ha explicat aquest matí en roda de premsa l’Alcaldessa d’Ulldecona, Núria Ventura, acompanyada per tot el govern municipal, els pressupostos tenen 4 eixos fonamentals d’actuació “afavorir la reactivació econòmica i potenciar els motors de desenvolupament local; aprofundir en les polítiques d’ocupació, cohesió social i suport a les famílies; millorar el manteniment i la inversió a l’espai públic; i consolidar la participació i augmentar la transparència de l’administració municipal”.

Finalment el govern municipal va aconseguir tirar endavant els comptes sense cap vot en contra. En concret, per grups, els números per al present exercici es van aprovar amb 5 vots favorables de Socialistes Ulldecona i 2 del PP, i les abstencions dels 4 regidors de CiU, 1 de MU i 1 de la CUP. És la primera vegada en els darrers anys que s’aproven els pressupostos del consistori sense cap vot en contra, fet que ha volgut destacar l’Alcaldessa per agrair la confiança dels regidors populars i el posicionament de la resta de grups.

El repartiment dels diferents capítols mostren un estalvi evident en despesa corrent i un augment important en inversions reals. Així, en el capítol 2 destaca la baixada en 75.000 euros de la partida de cànon a la Confederació Hidrogràfica del Xúquer i Agència Catalana de l’Aigua, atès que l’any passat es van pagar els endarreriments pendents del 2011 al 2015, i un estalvi de 45.000 euros en energia elèctrica. En l’apartat d’inversions la pujada és de 175.000 euros, situant-se aquest 2017 en 392.000 euros. Els capítols 3 i 9, de despeses i passius financers, també baixa en més de 25.000 euros.

Tots aquests objectius tenen la seva plasmació en accions concretes. Així, per primera vegada, s’incorpora als pressupostos una partida específica de 25.000 euros per a dinamització econòmica i una línia de subvencions municipals per a la creació d’ocupació d’autònoms i empreses, aprovant-se també ahir mateix les bases específiques, en aquest cas per unanimitat de tots els grups. En aquest àmbit destaquen també diverses partides subvencionades pel Servei d’Ocupació de Catalunya per programes d’experienciació laboral, inserció sociolaboral, garantia juvenil i integrals, entre altres, per valor de 152.633 euros.

Pel que fa a la inversió i manteniment de l’espai públic, un dels principals compromisos del govern municipal, destaca per segon any consecutiu una partida de 100.000 euros per arranjament de carrers i voreres, 110.000 per manteniment de la via, 20.000 per a conservació de jardins i quasi 40.000 per a neteja viària. Hi ha previstes també inversions per valor de 50.000 euros en renovació d’enllumenat i millora de l’eficiència energètica. També per segona vegada, els pressupostos contemplen una partida per ajuts a la rehabilitació de façanes i vivendes, amb la novetat que, de manera excepcional aquest 2017, les subvencions poden arribar fins al 40% del cost de l’obra si les vivendes (de més de 50 anys) estan situades al nucli antic del municipi. A la resta de carrers, siguin d’Ulldecona o barris, la subvenció màxima és del 20%. També hi consta la partida de 100.000 euros per adecuar com a centre cívic el pavelló vell, opció escollida pels veïns i veïnes que van participar en el procés dels pressupostos participatius.

Analitzats per grans àrees, el pressupost destina aquest 2017 un 54% a béns públics de caràcter preferent i actuacions de caràcter econòmic i general, enfront al 48% destinat al 2014, i el 36% a serveis públics bàsics, protecció i promoció social, amb un increment del 6% respecte a l’exercici de fa tres anys.

L’Ajuntament d’Ulldecona aprova els pressupostos 2017