L’Ajuntament d’Ulldecona aprova les primeres subvencions de foment de l’ocupació – Ajuntament d'Ulldecona

La Junta de Govern de l’Ajuntament d’Ulldecona va aprovar la setmana passada atorgar les primeres ajudes destinades a empreses que han contractat a persones desocupades i a nous autònoms. La quantia de les subvencions és de 500 euros per cada contractació o la part proporcional en cas de jornades parcials.

En total, des de l’entrada en vigor de les subvencions, s’han tramitat 11 expedients de subvencions, dels quals 6 han estat aprovats i 2 denegats per no complir les condicions que marquen les bases. L’import total subvencionat fins ara és de 2.800 euros.

La resta d’expedients (3) es troben pendents de resolució a l’espera que els interessats aportin documentació requerida. Fins al mes de novembre es poden presentar encara sol·licituds, fins a esgotar la partida contemplada en els pressupostos de l’Ajuntament d’Ulldecona per al 2017, que és de 15.000 euros.

Els contractes han de tenir una durada mínima de 6 mesos, s’han d’iniciar dins l’any en curs, i poden ser de jornada completa o parcial. En el cas de les empreses, les persones que es contracten han d’estar en situació de desocupació, registrades al Servei Públic d’Ocupació i el salari ha de ser igual o major que el sou mínim del conveni del sector de l’activitat.

L’alcaldessa d’Ulldecona, Núria Ventura, ha recordat que l’objectiu prioritari d’aquestes subvencions és “la creació d’ocupació al municipi, donant suport a les empreses petites i mitjanes, alhora que també volem facilitar l’arrencada de nous negocis a través de l’autoocupació d’autònoms, donant resposta a totes aquelles persones emprenedores que han trobat en aquesta via una sortida a la situació d’atur”.

L’Ajuntament d’Ulldecona aprova les primeres subvencions de foment de l’ocupació