Un dels principals objectius del govern municipal d’Ulldecona és la recuperació del nucli antic del municipi des de diferents vessants, tant des de l’àmbit de la neteja i millora de la via pública (voreres, paviment, enllumenat, mobiliari urbà ..) com des de l’impuls de diverses accions per tal d’aconseguir la complicitat dels propietaris privats en la rehabilitació de vivendes en mal estat. Amb aquesta finalitat, fa dos anys que es va aprovar una línia de subvencions municipals per rehabilitació d’habitatges.

En les subvencions corresponents a l’actual exercici, després de la reunió de la comissió de seguiment i analitzats tots els informes tècnics, s’han atorgat 3 de les 4 sol.licituds. En concret, una ajuda de 410 euros per obres de millora d’aïllament tèrmic i/o acústic per afavorir l’estalvi energètic (el 20% del cost total de la inversió) i una de 1.100 euros per rehabilitació de façana (40% de la inversió). Les dos vivendes estan situades al nucli antic d’Ulldecona. La tercera ajuda, de 1.245 euros (20% de la inversió) ha estat atorgada dins el capítol obres destinades a assegurar la conservació en condicions de la integritat i l’estanquitat de la coberta en una vivenda dels Valentins. Finalment, una quarta sol.licitud, ha estat desestimada per no complir un dels requisits de les bases, el que fa referència a l’antiguitat de l’habitatge a rehabilitar, atès que ha de ser superior a 50 anys. 

L’Alcaldessa d’Ulldecona, Núria Ventura, ha mostrat la seva satisfacció per com s’està desenvolupant l’aplicació de la línia de subvencions. Es tracta, diu, “de treballar des de diverses vessants per millorar no només la imatge del nostre poble, sobretot de la part més abandonada els darrers anys com és el nucli antic, sinó també d’aconseguir potenciar-lo com un atractiu més i, alhora, impulsar la dinamització comercial, treballant per tant, la recuperació del patrimoni i la seva posada en valor com a motor de creixement de sectors econòmics i revitalització del centre del poble“.

L’Ajuntament d’Ulldecona aprova les subvencions per rehabilitació d’habitatges d’aquest 2017