L’Ajuntament d’Ulldecona aprova millores a la xarxa d’abastament d’aigua potable – Ajuntament d'Ulldecona

El ple extraordinari celebrat a l’Ajuntament d’Ulldecona el passat dilluns, 2 d’octubre, va aprovar, entre altres punts, la memòria valorada per a la millora a la xarxa d’abastament d’aigua potable a Ulldecona, amb un pressupost total de 49.943 euros, redactat pels Serveis Tècnics Municipals.

L’objecte de la millora és dur a terme la implantació dels sectors hidràulics a la zona nord, est i oest de la xarxa de distribució d’aigua potable al nucli d’Ulldecona, per tal de millorar el rendiment de la xarxa i disminuir el nombre d’avaries que hi tenen lloc. Paral.lelament s’instal.larà també una vàlvula reguladora de pressió a l’entrada del nucli.

La sectorització de la xarxa de distribució consisteix en crear diferents zones de la xarxa, separades entre si, i que disposen d’un comptador hidràulic a l’entrada i un altre a la sortida. D’aquesta manera, es pot conèixer el volum d’aigua que arriba a cada zona de la xara, es pot obtenir el seu rendiment i es poden localitzar més ràpidament i amb més precisió les possibles fuites d’aigua. Així, el nucli urbà d’Ulldecona quedarà dividit en 5 sectors: Nord, Est, Oest, Valldepins i Olivar. Els dos darrers ja estan operatius actualment i ara es proposa la divisió dels tres restants. 

Segons ha explicat l’Alcaldessa del municipi, Núria Ventura, “les instal.lacions actuals estan molt desgastades, envellides i malmeses, i això fa que el rendiment anual mig de la xarxa d’abastament no arribi al 47%, una xifra que es troba molt allunyada del que hem de considerar un bon rendiment hidràulic segons tots els barems”. Per aquest motiu, la voluntat del govern municipal és tirar endavant ràpidament aquesta actuació i s’ha demanat una subvenció, dins el programa específic d’obres per a la millora de xarxes bàsiques municipals (PEXI), a la Diputació de Tarragona. 

L’Ajuntament d’Ulldecona aprova millores a la xarxa d’abastament d’aigua potable