El govern municipal, amb els pertinents informes tècnics, ha decidit amortitzar anticipadament un préstec de 742.175 euros que té concertat amb el BBVA i que generaria aquest 2018 una despesa d’interessos de 26.812 euros. Per tant, des de l’Ajuntament es considera prioritari procedir a tirar endavant aquesta operació per tal de reduir la despesa financera que ha de suportar l’ens i, amb això, alliberar recursos al pressupost municipal de despeses. La decisió ha estat possible atesa la bona gestió dels comptes municipals i en base a les dades provisionals d’execució del pressupost de 2017, que estimen que el superàvit corresponent a l’exercici pressupostari passat se situarà entorn als 550.000 euros. A més, per tal de garantir la viabilitat d’aquesta operació, s’hi ha destinat una subvenció de la Diputació de Tarragona de 180.240 euros per l’amortització anticipada de préstecs. L’acord proposat pel govern municipal ha estat aprovat pel ple ordinari celebrat aquesta setmana. 

L’Ajuntament, governat en minoria per Socialistes Ulldecona, aconsegueix així, segons explica l’Alcaldessa, Núria Ventura, “rebaixar en un 66% la partida d’interessos a pagar a entitats bancàries en menys de tres anys de mandat, amb un estalvi net de 54.195 euros, passant de pagar 82.206 euros al 2015 a 28.011 al 2018, i aquesta bona gestió ens permetrà alliberar recursos per destinar-los a inversions de millora de la via pública bàsicament o altres serveis municipals”.

L’Ajuntament d’Ulldecona aprova una modificació de crèdit per amortitzar anticipadament un préstec de 742.175 euros