L’Ajuntament d’Ulldecona arranjarà diversos trams del camí del Ròssec, Mitanplana, Plans i Montsià – Ajuntament d'Ulldecona

La setmana passada va tenir lloc a Amposta la signatura de diferents convenis entre ajuntaments de la comarca i el Consell Comarcal del Montsià, dintre del marc de col•laboració i coordinació entre aquestes administracions i la Diputació de Tarragona.  Aquest any 2017 es destinen un total de 83.025 € per a inversions en camins de titularitat municipal. La mesura s’engloba dintre del marc anual que preveu afavorir la prestació dels serveis municipals.

Concretament aquesta anualitat són beneficiaris els municipis d’Amposta (camí del Mas del Molinàs), La Galera (diversos trams del camí del Ròssec), Godall (diversos trams camí del Ròssec), Mas de Barberans (camí dels Olivassos), Santa Bàrbara (diversos camins del terme) i Ulldecona, amb diversos camins. En aquest cas, el ple de l’Ajuntament, celebrat el dilluns, 2 d’octubre, ja va ratificar el decret d’alcaldia relatiu a l’aprovació del conveni i fixa destinar la subvenció per arranjar trams del camí de Mitanplana, camí del Ròssec, camí dels Plans i camí del Montsià. Tal com explica l’Alcaldessa, Núria Ventura, aquesta actuació se suma altres que s’han fet els darrers mesos en altres camins de titularitat municipal.

L’Ajuntament d’Ulldecona arranjarà diversos trams del camí del Ròssec, Mitanplana, Plans i Montsià