L’Ajuntament d’Ulldecona va posar en marxa fa dos anys una línia de subvencions destinada a petites i mitjanes empreses del municipi que contracten persones desocupades i també a nous autònoms. Aquest 2019, per tercer any consecutiu, el ple del passat mes de març, va aprovar les bases de convocatòria corresponent a l’exercici actual.

La quantia de la subvenció és de 500 euros per cada contractació laboral, que compleixi les condicions establertes en les bases, i de la mateixa quantitat per als autònoms i emprenedors que iniciïn la seva activitat. Els contractes han de tenir una durada mínima de 6 mesos i poden ser de jornada completa o parcial. En aquest darrer cas l’ajut es reduirà proporcionalment segons les hores de treball. En el cas de les empreses, les persones que es contracten han d’estar en situació de desocupació, registrades al Servei Públic d’Ocupació i el salari ha de ser igual o major que el sou mínim del conveni del sector de l’activitat.

L’alcaldessa d’Ulldecona, Núria Ventura, ha valorat molt positivament els anterior exercicis  d’aquesta línia de subvencions, en els que s’ha invertit vora 30.000 euros, destacat a la vegada, que és una bona iniciativa “per la creació d’ocupació al municipi, donant suport a les empreses petites i mitjanes, i facilitant també si cal l’arrencada de nous negocis a través de l’autoocupació d’autònoms”. En aquest cas, aquesta línia es pot complementar amb la de subvencions per reformes de petits comerços o establiments de nova creació, també d’àmbit municipal. 

L’Ajuntament d’Ulldecona incentiva la creació d’ocupació a través de subvencions municipals